Nyhet_Folksam_3x2Under hösten 2014 utvärderade Folksam produkter och leverantörer avseende kvantitativ rapportering för Solvens II. Beslutet blev Attollo och IBM CDM.

Under hösten 2014 utvärderade försäkringsbolaget Folksam olika produkter och leverantörer avseende kvantitativ rapportering av Solvens II, i syfte att säkra rapportering av Solvens II. Efter ett noggrant utvärderingsarbete i form av teknisk proof of concept, referenstagning av både specialistföretag samt lösningar i branschen, valde Folksam Attollo och IBM Cognos Disclosure Management (CDM) som det bästa alternativet. Attollo och dotterföretaget Capmill Consutling har sedan tidigare stöttat Folksam som specialistföretag kring IBM Cognos Disclosure Management. Plattformen skall också användas för kvalitativ rapportering av Solvens II. Vi på Attollo och vårt dotterföretag Capmill, är självklart glada över att vår specialistkompetens inom Solvens II och Disclosure Management värderas högt, och ser fram emot att fördjupa vårt arbete tillsammans med ett av de mest framstående försäkringsbolagen i Sverige.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]