I år har vi på Attollo valt att ge våra julklappspengar till PLAN International för att stötta deras arbete i att utbilda varje flicka. Flickor är överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsaker kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. Läs mer om PLAN Internationals viktiga arbete här.