Vår alldeles egna Dennis Fast fortsätter att ta IBM Cognos-certifikat. Idag erhöll Dennis certifikatet COG-135 IBM Cognos 8 BI OLAP Developer. I och med att Dennis nu tog sitt tredje IBM Cognos-certifikat, innebär detta att han ligger högst uppe på Attollos interna certifikatslista.

Stort grattis Dennis!
Men ett varningens finger riktas nu mot Dennis, flertalet personer ligger bakom i ”slip streamen” och väntar på rätt tillfälle för att gå om – Dennis, se nu inte till att vaggas in i någon form av falsk trygghet.