När man testar prestanda på rapporter vill man inte cacha restultat. Det räcker inte att bara tömma cachen i Internet Explorer. Det kan vara lämpligt att ”disable session caching” i t.ex testmiljö. Man vill ju ha caching i produktionsmiljö för bättre prestanda.

1. Det kan man göra på olika nivåer :

  • Server level
  • Package or Report level

Mera info och instruktioner hur man gör : Disable Session Caching

2. Man kan även göra det för enstaka query i Report Studio : Use Local Cache
Dock detta gäller bara för relational och dimensionally-modeled relational (DMR) data källor.