Dashboards har sen en tid tillbaka varit väldigt på tapeten, bl.a. sedan Gartner utsett det till ett av de hetaste områdena inom business intelligence på sitt Gartner BI Summit.

Traditionell analys inom beslutstöd brukar fokusera på:
Hur går det för mig?
Varför gör det det?
Vad borde jag göra?

Givetvis är alla dessa frågor berättigade men när det kommer till dashboards så bör man begränsa sig till den första frågan. Likt instrumentpanelen i t.ex. ett flygplan vill man snabbt kunna slänga ett öga på en del och i princip ögonblickligen förstå vad informationen betyder.

Det här ställer en hel del krav vid framtagandet av en dashboard – kanske passar en mätare bäst för att visa inom vilket intervall ett mätvärde ligger? En graf går snabbt att titta på och ta in t.ex. utfall mot föregående år.

Det är dock sällan någon kan titta på en korstabell med tio kolumner i två sekunder och sedan förstå innebörden av de siffror som förekommer. Den här typen av information lämpar sig bättre för vidare analys och svar på de andra två frågorna.

Den sista meningen är viktig, samtidigt som man enkelt måste kunna få en överblick så måste verktyget man använder i sin beslutstödslösning kunna göra övergången från överblick till djupare analys på ett smidigt sätt annars förlorar man en stor del av den affärsnyttan som business intelligence syftar till.

Om ni inte redan gjort det så tycker jag att ni ska titta närmare på vad IBM Cognos Business Insight erbjuder vad gäller dashboarding och så kallad self-service BI. Härligt nytt tänk jämfört med traditionell rapportering och med senaste versionen (IBM Cognos 10.1.1)så har prestandan dessutom förbättrats ytterligare!

/Johan