För att kunna styra färger på staplar och linjer i grafer finns en egenskap som heter Conditional Palette i Cognos Report Studio. Denna egenskap är bra att använda när man vill vara säker på att en serie i en graf alltid får samma färg oberoende av rapportkörning. I rapporter där man visar flera grafer med liknande innehåll använder man med fördel Conditional Palette när man exempelvis vill att utfallsstapeln ska vara blå i samtliga grafer.
1.      Skapa en strängvariabel för exempelvis dimensionen version som har medlemmarna utfall, budget och prognos.

if ([Query1].[version] = ’U’) then (’Utfall’)
else if ([Query1].[version] = ’B’) then (’Budget’)
else (’Prognos’) 

2.       Dra in dimensionen version under series i grafen 

3.      Markera hela grafen och välj Conditional Palette under egenskaper och koppla den nyskapade variabeln till grafen.

4.       Sätt färg för utfall, budget och prognos

5.      Gör om proceduren för övriga grafer, antingen kopplade till samma variabel eller annan variabel.

På så sätt kan alla grafer som exempelvis innehåller utfall få samma färg på utfallsstapeln. I Conditional Palette kan man förutom färg (color) även styra mönster (pattern) och övertoning (gradient).