Man kan enkelt lägga till en scrollbar till en enkel crosstab rapport, som Gabbe  nyligen gjorde hos en av våra kunder. Här är en enklare version :

Man anropar en funktion addScroll med
(1) crosstab namn,
(2) antal kolumnrubrik rader (i det här fallet : 3 rader) och
(3) höjd på scrollbar t.ex 200px.

Det finns en färdig rapport mot Great Outdoor Sales (cube).