I våra fyra Basel III-projekt använder vi Cognos Disclosure Management (CDM) för att automatisera arbetet med den regulatoriska rapporteringen. CDM är en enhetlig lösning för ekonomisk styrning som är inriktad på att förbättra de ekonomiska processerna och kontrollerna, särskilt i de sista stegen av offentliggörande av ekonomiska rapporter.

Det är ofta som manuella processer dominerar slutskedet av den finansiella rapporteringen. Det kan vara dokument som skickas runt via e-post, bristfälliga interna kontroller, ingen Audit Trail och många moment som måste göras om från början. Med användandet av CDM är målet att ha enversion av sanningen inom organisationen.

CDM har färdigbyggda Corep/Finrep mallar enligt European Bank Authority (EBA) standard. Det är enkelt att ansluta datakällan till mallarna och skapa formler för att koppla informationen i datavyerna till respektive Corep/Finrep-mall. Därefter kan avstämningar ske och XBRL skapas enligt EBAs taxonomi. Om användaren är van vid Excel är CDM-gränssnittet enkelt att använda.

XBRL-filen ska sedan laddas upp hos Finansinspektionen.  Kopplingar och skapandet av formler görs endast i samband med att CDM implementeras hos kunden.

Bild 1. Exempel på administration av användare.
 
 
 
Bild 2. Exempel på hantering av arbetsflöde.
 
 
 
Bild 3. Exempel på rapportdelen.