Cognos BI 10.1.1 FP1 släpptes i somras och innehåller en hel del intressanta fixar, inte minst för de som använder sig utav DQM (Dynamic Query Mode), då flera av de problem som kan uppkomma vid laborerande med DQM verkar ha blivit åtgärdade. Detta gäller bland annat problemen med Ampersand tecken samt felet ”XQE-GEN-0002 An unexpected exception occurred: java.lang.OutOfMemoryError”.

För att se alla saker som är åtgärdade kan man titta på IBMs sida Cognos Business Intelligence 10.1.1 FP1 Fix List

Att installera ett fix pack är oftast en väldigt enkel operation mot att uppdatera miljön till en ny version, då betydligt mer omfattande tester av data och rapporter krävs. Dock bör man givetvis testa detta samt ha aktuella backuper på alla data innan man installerar ett fix pack.

För att kontrollera vilka versioner de olika installerade komponenterna i Cognos har kan man öppna filen cmplst.txt som ligger i katalogen där Cognos är installerat.

Här listas ett exempel på hur det kan se ut i cmplst.txt:

[Product Information]
C8BISRVR_version=C8BISRVR-AW64-ML-RTM-10.1.6235.144-0
C8BISRVR_name=IBM Cognos Business Intelligence Server

Utifrån detta kan vi se att det är en Windows 64bits installation (AW64)
Det är version 10.1.1 som är installerat (10.1.6235.144)

Efter en lyckad installation av Fix Pack 1 så har följande lagts till i cmplst.txt:

[Product Update Information]
C8BISRVR_UPDATE_version=C8BISRVR-AW64-ML-RTM-10.1.6301.14-0
C8BISRVR_UPDATE_name=IBM Cognos Business Intelligence Server Update

C8BISRVR-AW64-ML-RTM-10.1.6301.14 visar att FP1 är installerat.

För att se vad de olika versionerna av Cognos har för buildnummer kan man kika på IBMs sida How to determine the Service Pack of the Cognos Business Intelligence product installed