När man arbetar i TM1 och vill ändra vilket alias som visas i en delmängd (subset), så kan man göra detta på två sätt.
1) Antingen går man in i TM1 Architect, och i Delmängdsredigeraren väljer aliaset man vill använda.
2) Eller så kan man använda en Turbo Integrator-funktion som heter SubsetAliasSet.
Syntaxen är då enligt följande:
SubsetAliasSet(Dimensionsnamn, Subset-namn, Aliasnamn);