Dag tre på PASS börjar med ett intressant pass kring skillnaderna mellan nya tabulära kuber och olapkuber. Det finns helt klart mycket att fundera kring sin modellering av data marts. Föredragshållaren Marko Russo ifrågasätter till och med behovet av data marts om man använder sig av tabulära kuber.

Gårdagen, den officiella kiltdagen, bjöd på en keynote där Quentin Clark (Corporate Vice President Microsoft SQL Server Group) berättade om sina tolv favoritförändringar i SQL Server 2012. Det finns mycket gott att hämta i den nya releasen, men en av de funktioner som jag tycker verkar vara mycket intressant är den nya indextypen ColumnStoreIndex. Denna nya indextyp är anpassad för datawarehouse och kommer kunna ge stora prestandaförbättringar.

En inte så BI-relaterad nyhet men ändå intressant är de förbättrade loggningsmöjligheterna som man jobbat fram för att möta compliancekrav. I dessa tider med solvens II, Basel II och III etc är det välkommet med ökade möjligheter att hål la ordning på vad som händer med data och vem som gör vad.

Resten av dagen spenderades till att lära sig mer om BISM och det nya tabulära sättet att skapa kuber. Utöver BISM blev det också en del om nyheter i SSIS som tidigare inte släppts ut, bland annat ODBC-konnektorer för bland annat Oracle – kommer att ge mycket bättre prestanda.

Dagen avslutades med att Microsoft bjöd till fest rakt över gatan hos Gamework – en jättelik arkadhall. Bland annat spelades nationsöverskridande matcher i lufthockey (undertecknad vann förstås..)

Nu återstår lunch och 3 pass till innan det är dags att packa väskorna för hemfärd imorgon…