IDG har idag en kort artikel om beslutsstöd baserat på en undersökning från Radar. De konstaterar att oavsett konjunktur så växer marknaden för beslutsstöd i Sverige.

Vi på Attollo är fast övertygade om att oavsett konjunkturcykel finns alltid behov av att effektiv följa och planera sin verksamhet. Med den övertygelsen har vi hjälpt våra kunder med deras BI- och CPM-lösningar genom både hög- och lågkonjunkturer. Målen är ofta detsamma, men utmaningarna varierar. Utmaningar är något vi brinner för!

Läs gärna IDG’s artikel: http://www.idg.se/2.1085/1.339496/konjunkturuppgang-driver-beslutsstodet