Som en del av Windows Azure-plattformen kommer Microsoft att erbjuda SQL Server Azure.

En viktig del av konceptet SQL Server Azure är att det är en tjänst. Att det är en tjänst utgör en stor skillnad mellan att ha en hostad databaslösning. De stora fördelarna man ska få genom att köpa SQL Server som tjänst är att mycket redan är klart. Som konsument behöver du inte fundera på skalbarhet, klustring, lagring osv – allting ingår i tjänsten. Helt klart intressant!
I tjänsten SQL Azure kommer det inte bara finnas en databasmotor, utan man jobbar även på att kunna erbjuda bland annat Reporting Services…
För att underlätta för utvecklare har man generellt inom Azure-familjen arbetat med att integrera plattformen in i utvecklarens vardagsverktyg. Detta innebär för en SQL Server-utvecklare att allt som behövs för att hantera en instans av en Azure-databas är Management Studio.
Projektet ”Vidalia” jobbar med att ta fram metoder och verktyg för att säkerställa vad man kallar ”trustworthy collaboration”. I och med att data flyttar ut i molnet behöver man säkerställa att datat inte hamnar fel på grund av misstag hos medarbetarna. Mer om detta kommer inom de närmsta månaderna.