IBM utvidgar Express-erbjudandet och lanserar nu även en plannermodul. Planner är ett budget- och planeringsverktyg för små och medelstora företag.
Med IBM Cognos Express Planner skapas en strukturerad planeringsprocess som är enkel att både driftsätta och använda. Användarna kan snabbare reagera på förändrade affärsförhållanden och kan proaktivt arbeta med företagets mål och utmaningar. Planner ersätter långsamma och tungrodda manuella planeringsprocesser med automatiserade planeringsverktyg som använder senaste mest aktuella affärsdata.
Läs mer om IBM Cognos Express här.