Nyhet_Avanza_3x2Attollo har fått i uppdrag av Avanza Bank och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, att implementera en rapporteringslösning för regulatorisk rapportering enligt Basel III/CRDIV och Solvens II. I projektet samarbetar Attollo med dotterbolaget Capmill, som är specialister på krav och projektledning i finansbranschen, inte minst inom regulatorisk rapportering. Rapporteringslösningen kommer bland annat baseras på IBM Cognos Disclosure Management (CDM) som ett flertal bank, finans- och försäkringsbolag redan använder för finansiell och regulatorisk rapportering. Vi på Attollo och Capmill ser fram emot samarbetet med Avanza.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]