Attollo har under de år vi har arbetat med produkter från IBM Cognos identifierat återkommande frågeställningar runt användandet av de framtagna BI-lösningarna. Av den anledningen har Attollo utvecklat ett rapportpaket mot Audit- och Content Store-databaserna som är enkelt att implementera på nya eller befintliga IBM Cognos- installationer. Rapporterna kan ses som en ersättning eller komplement till de auditrapporter som IBM tillhandahåller.