FMV har nyligen upphandlat leverantör för förvaltning och vidareutveckling av datalager och beslutsstödslösningen ”dbCifo/DU-WEB”. Lösningen används för uppföljning och analys av material och logistik, och är baserad på BI/DW-teknik från Microsoft och IBM (Cognos). Avtalet sträcker sig över fyra år och omfattar inklusive optioner drygt 19 000 timmar. Vi på Attollo är väldigt stolta över att få förtroendet att fortsatt hjälpa FMV och Försvarsmakten med business intelligence och data warehouse.