Nyhet_Corefiling_3x2Vi har en ny partner, mjukvaruföretaget CoreFiling. Därmed breddar Attollo sitt erbjudande inom regulatorisk rapportering för Solvens II och Basel III/CRD IV.

Attollo har tecknat partnerskapsavtal med mjukvaruföretaget CoreFiling, avseende rapporteringslösningar för Solvens II och Basel III/CRD IV. Det nya partnerskapet kompletterar det befintliga erbjudandet kring Cognos Disclosure Management, med lösningar för medelstora och mindre företag inom bank-, finans- och försäkringssektorn.

Under hösten 2014 utvärderade vi på Attollo produkter och leverantörer för att komplettera erbjudandet avseende rapporteringslösningar för Solvens II och Basel III/CRD/IV. Attollo har under det senaste dryga året, haft stor framgång i att hjälpa företag med att etablera lösningar för informationshantering med datalager och rapporteringslösningar för regulatorisk rapportering, främst Basel III/CRD IV och Solvens II. I och med den stora efterfrågan på rapporteringslösningar, och att allt fler medelstora och mindre företag också visat stort intresse, har Attollo kompletterat erbjudandet inom regulatorisk rapportering. I och med partnerskapet med CoreFiling, kan Attollo som ensam återförsäljare i Sverige erbjuda den molnbaserade lösningen SeaHorse, för regulatorisk rapportering av Basel III/CRD IV och Solvens II. Lösningen innehåller komplett funktionalitet för rapportering, samt validering och generering av XBRL. CoreFiling är ett av de största och mest framgångsrika företagen i Europa avseende regulatorisk rapportering, och har mer än 500 kunder som använder lösningen SeaHorse för regulatorisk rapportering med XBRL. Attollo ser med tillförsikt på samarbetet med CoreFiling, och marknaden för regulatorisk rapportering som Attollo etablerat stor kompetens och erfarenhet inom.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]