Certent logotyp

 

Attollo har under många år hjälpt flertalet kunder att etablera lösningar för finansiell och regulatorisk rapportering, där produkten Cognos Disclosure Management (CDM) varit en viktig komponent. CDM används idag av hundratals kunder globalt, såsom Solvency II, Basel III/CRD IV (COREP och FINREP).

Den 30 juni i år förvärvade det nordamerikanska bolaget Certent CDM och de produkterna som ligger inom samma familj. Då Certent fokuserar specifikt på lösningar för finansiell och regulatorisk rapportering ser Attollo väldigt positivt på att just Certent är det bolag som kommer att vidareutveckla CDM framöver. De nyckelpersoner på IBM som varit ansvariga för produktutveckling och marknadsföring avseende CDM kommer nu i motsvarande roller på Certent att stå för kontinuitet och vara en stabil plattform för vidareutveckling av produkten.

 

Attollo är stolta över att nu teckna partnerskap med Certent. Som ledande produktexpert i norden avseende CDM kan vi därmed fortsätta att hjälpa befintliga och nya kunder med att leverera och stödja lösningar för finansiell och regulatorisk rapportering. Attollo är så här långt enda partner till Certent på den nordiska marknaden.

 

Attollo is proud to announce partnership with Certent, which means we will continue to support and deliver leading regulatory and financial reporting services to all our customers. Attollo is currently the only partner of Certent in the nordic market.

 

Läs mer om Certent och IBM