Vi liksom resten av omvärlden följer utvecklingen i Ukraina och förfasas över det enorma humanitära lidande som Rysslands invasion skapar. Känns overkligt att bevittna en oprovocerad invasion av ett fritt demokratiskt land i Europa 2022. Alla berörs vi men det känns viktigt att också försöka bidra med någonting konkret som förhoppningsvis kan lindra lidandet något för civilbefolkningen i Ukraina. Vi känner att vi gör det bäst genom ett bidrag till Läkare utan gränser och deras viktiga arbete i olika krishärdar runt om i världen.