Den 17 september anordnade Addskills ett expertseminarium inom SQL Server 2008 Integration Services och Analysis Services vilket skulle visa sig vara ett väldigt uppskattat event. Den lokal som först var bokat fick bytas ut mot en större då det inte kom mindre än omkring 60 intresserade lyssnare. Talarna var välkända Matthew Roche på SQL Server Integration Services (SSIS) och Ted Malone på SQL Server Analysis Services (SSAS).

Matthew körde första passet från kl. 09:00 till 13:00 och behandlade de flesta områdena inom SSIS. Den röda tråden genom hela presentationen var: Låt SSIS göra det SSIS är bra på, gör resten någon annanstans. Några tips som nämndes var: Sorteringar, aggregeringar, konverteringar etc. bör undvikas att göra i Data Flow utan istället göra det i källan. Använd aldrig ”from table or view” i en source-task utan använd istället alltid en Select-sats och ”selecta” ut de kolumner du behöver. Om konvertering av datatyper är ett måste gör dessa direkt i select-satsen inte Data Flow.
För att underlätta vid produktionsstättning gör det till en vana att alltid använda dtexec som exekveringsmetod när paket skall exekveras under utveckling och alltid dtutil som deploymetod.

Verktygstips
Codeplex BIDS Helper. Bra verktyg för att mäta prestanda i SSIS flöden
The Data Loading Performance Guide. Bra artikel som går på djupet med hur laddningen fungerar och hur man kan förbättra prestandan.

Ted körde andra passet från 13:45 till 18:00 och gick igenom SSAS på inte så teknisk nivå som Matthews presentation på SSIS men istället mycket bra idéer om hur man bör tänka när man designar ett datalager med kuber, vilka risker som finns om man inte innan noggrant tar reda på vad det egentligen är man vill analysera, hur designen skall se ut så att man bygger bort risken att man med en viss kombination av dimensioner/mätvärden jämför äpplen och päron. Ted pratade även en hel del om vanliga fallgropar med SSAS som exempelvis funktionalitet man bör undvika. Ett sådant exempel är parent-child dimension. Denna funktionalitet fungerar i SSAS om dimensionen innehåller relativt få nivåer och relativt få medlemmar. En produkt eller kund dimensions har en tendens att växa sig ganska stor. I dessa fall bör man se över möjligheten att designa om dimensionstabellen och istället för parent-child använda platt dimensionstabell. Ett bra tips på verktyg som kan vara till hjälp om man vill göra om en parent-child hierarki till neutral hierarki är Parent/Child Naturalizer. Ett annat prestanda tips är om man har datat lagrat i en Oracle databas så kan man öka prestandan avsevärt genom att först tanka över datat till en SQL Server och därifrån till SSAS databasen. Kuben läser med ca 100K rader/sek om den läser från en SQL Server. Kuben läser med ca 20K rader/sek från en Oracle databas. Det kan vara värt att tänka på att mellanlagra data i en SQL Server och sedan använda den datan som källa i kuben. Ett annat generellt tips som togs upp var om man har design problem i en SSAS 2005 och har en SSAS 2008 installerad. Migrera över 2005 kuben till 2008. I SSAS 2008 finns AMO Warnings vilket ger tips om vart man kan börja leta för att lösa sina designproblem. Betar man igenom hela listan med varningar SSAS 2008 ger och löser dem är man en god bit på vägen.

Seminariet rekommenderas starkt. Kolla in Addskills hemsida för mer information om när liknande seminarium går av stapeln.