Omeo Financial Consulting AB (”Omeo”), en ledande rådgivare för finansiella aktörer, ingår
partnerskap med Brovikens befintliga portföljbolag Attollo. Partnerskapet innebär att gruppen
stärker sitt kunderbjudande till den finansiella sektorn och får in fler kompetenta medarbetare.

På bilden (från vänster): Jonas Boström, VD Attollo, Marie Hedman, VD Omeo, Per Karlgren, tf VD Capmill.

Länk till pressrelease