promentor-finansMolnlösning baserad på teknik från Microsoft Azure

I somras fick Attollo i uppdrag av Promentor Finans att leverera en molnbaserad BI/DW-lösning baserad på teknik från Microsoft Azure. Lösningen är integrerad med kundens alla källsystem, och som rapport- och analysverktyg användas Microsoft Power BI Pro. Sedan en kort tid sedan är lösningen i full produktion och har tagits emot väl av användarna. Nästa fas i samarbetet är att komplettera lösningen med beräkning och rapportering enligt Basel III/CRD IV. Detta görs genom Attollo´s regelmotor för regulatorisk rapportering baserad på Microsoft SQL Server/Master Data Services, samt med verktyget CDM (XBRL) från Certent. Vi på Attollo är glada över ett mycket bra samarbete med Promentor Finans, i deras framgångsrika tillväxt.

 

Om Promentor Finans
Promentor är ett finansiellt institut som arbetar med konsumentkrediter och företagstjänster såsom fakturaköp, företagslån samt fakturahantering.