Nyhet_LF_3x2Attollo får i uppdrag av Länsförsäkringar Liv att migrera och vidareutveckla beslutstöd från en SAS-plattform till ny plattform baserad på IBM Cognos och Microsoft.

Efter att Attollo genomfört en analys av Länsföräkringar Livs nuvarande beslutstödssytem och föreslagit en ny lösning baserad på de plattformar som ska användas inom LF-koncernen har Attollo fått i uppdrag att genomföra en migrering.

Det migrerade datalagret kommer bygga på datalager i Microsoft SQL Server 2005, OLAP-kuber i Microsoft Analysis Services, rapporter och planering i IBM Cognos BI och IBM Cognos Planning.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]