Sedan en vecka tillbaka finns Attollo AB även i Uppsala. Vi har ett kontor på företagshotellet Drabanten på Bangårdsgatan 13 i centrala Uppsala.