”Ett av Sveriges största återvinningsföretag, IL Recycling, är i full färd med att utveckla beslutsstödslösningar.    Lucinda Chan Rundström, chef för lösningsfunktionen på företaget, berättar att det handlar om att skapa en strategisk plattform för analys som bland annat inkluderar uppföljning av nyckeltal.
– Ett exempel är att mäta hur vi genomför förbättringar. Planen är att ha de första nyckeltalen tillgängligaföre årsskiftet, säger hon. Projektet, som genomförs tillsammans med konsultföretagen Solver och Attollo, är planerat att pågå hela nästa år. I botten av arkitekturen finns Microsoftprodukter som SQL Server och Sharepoint.”