Nyhet_SBAB_3x2Banken SBAB tar hjälp av oss Attolloianer, både tekniskt och strategiskt, för att vidareutveckla och förvalta sitt beslutsstöd. Varmt välkomna!

SBAB tar hjälp av Attollo för förvaltning och vidareutveckling av sina beslutsstödslösningar baserade på Qlikview, samt på Microsofts BI-plattform SQL Server 2012. Vi på Attollo är glada över att vår specialistkompetens kring business intelligence och datawarehouse värderas högt, och ser fram emot fortsatt samarbete med SBAB.

SBAB´s verksamhet startades den 1 juli 1985 med att finansiera de statliga bostadslånen. I början av 2011 togs de sista stegen för att bli bank, då tillståndet att bedriva bankrörelse, och möjligheten till att bredda produktutbudet ytterligare godkändes av Finansinspektionen. Affärsidén är att skapa en ny bankupplevelse för konsumenter i Sverige med ett unikt bemötande och genom att vara enklast att nå och förstå. SBAB Bank AB har i dagsläget ca.415 medarbetare, och ägs av Svenska Staten. Bolaget har en utlåning till allmänheten på ca 256 mdkr, och Vi erbjuder företag och bostadsrättsföreningar följande alternativ: SBAB-konto med rörlig ränta och placeringskonto med bunden ränta. Vad gäller inlåning har banken två typer av sparkonton med enkla villkor riktade till privatpersoner. Insatt belopp per 31 december 2012 uppgick till 27,7 mdkr.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]