Nyhet_Frosunda_3x2Under hösten har vi implementerat IBM Cognos TM1 hos Frösunda Omsorg, i syfte att förbättra och effektivisera budget- och prognosprocessen.

Attollo har varit leverantör av beslutsstöd och datalagertjänster till Frösunda Omsorg sedan lång tid tillbaka. Vi har sedan tidigare implementerat både datalagerlösningar baserat på Microsoft SQL Server, samt rapport- och analyslösningar baserat på IBM Cognos BI. Som ett naturligt steg i att fortsätta effektivisera ekonomiprocesser, fick vi i uppdrag att implementera en ny koncerngemensam budget- och prognoslösning baserad på IBM Cognos TM1. Implementationen avslutades i samband med årskiftet och lösningen används nu i den löpande ekonomiska planeringen.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]