MarinfadderVi stödjer WWFs arbete för ett levande hav

Så här på sommaren och under en härlig sommarledighet är det många av oss som söker oss till hav och sjöar för att segla, bada, paddla och fiska. Det är något speciellt med att vara nära vatten oavsett årstid, och detta vill man ju gärna vårda för kommande generationer.

Men på grund av överfiske, nedskräpning, klimatförändringar och föroreningar mår våra hav och sjöar allt sämre. Den största mångfalden av allt liv på jorden finns i havet, och det är viktigt att skydda de marina ekosystemen och de fantastiska arter som finns i haven. Havets ekosystem och dess arter behöver allt stöd och skydd de kan få för en hållbar framtid. Vi på Attollo har därför valt att bli Marinfadder till WWF, för att bidra till att minska negativ påverkan på våra hav och sjöar och förbättra förutsättningarna för en mer hållbar utveckling av miljön i haven.

WWFs arbete för ett levande hav innebär att man stödjer och driver en mängd olika naturvårdsprojekt för att skapa bättre skötsel och skydd för miljön i haven. WWF kämpar på så sätt för att skapa marina skyddade områden med bra skötselplaner. Marina däggdjur och stora fiskar, som är högt upp i näringskedjan, är bra indikatorer på hur haven mår generellt. Om de här arterna försvinner blir effekterna på ekosystemen stora. Människans påverkan i form av jakt och fiske, sjöfart, utvinning av olja och gas samt gruvdrift på havsbotten är allvarliga hot mot ekosystemen som WWF arbetar med att stävja.

Läs mer om WWFs arbete här