Bona sera!

Resan mot IBM Information on Demand startade med en middag bestående av pasta på Arlanda. Varför man inleder en resa till Italien med pasta på Arlanda kan ju förefalla något underligt men vi intalade oss att det var för att på så sätt skapa en basnivå för alla kommande kulinariska äventyr.

Slutsatsen blir att pastakvalitén i Italien må vara varierande, men den slår Arlandas lätt patetiska försök på pasta med hästlängder. Det var ju en riktig högoddsare.

Dagarna på IOD i Rom har varit fyllda av vad IBM kallar ”breakout sessions”, d.v.s. föreläsningar i mindre rum med möjlighet att ställa lite frågor relaterat till ämnet som avhandlas. Torkan på bloggen under IODs inledning får vi tillskriva en del brister i logistiken. Jag blir alltid lika förvånad när folk tar med laptopar, iPhone- och Android-telefoner till en IT-konferens år 2010 och sen förväntar sig en fungerande internetuppkoppling. Å andra sidan har det erbjudit en mer avslappnad miljö utan konstant plingande från Exchangeklienten. En IT-världens motsvarighet till ”Call of the wild” alltså.

Går även utmärkt att läsa mer på IBMs site för konferensen: http://www-01.ibm.com/software/data/2010-conference/ eller kolla vad en del deltagare har att säga via twitter, #iod2010.

Trenden verkar vara att satsa på midmarket och då i form av Cognos Express alternativt TM1 om man är i behov av en större lösning. Även mycket annat än Cognos tas upp nu då konferensen hanteras centralt via IBM. Vi har bl.a. lyssnat på hur man hanterar sökning av ostrukturerad text inom olika verksamheter. Även Infosphere och hur de tänker hantera integrationen med de nya produkterna inom IBM-familjen, predictive analytics och givetvis en del om DB2, SAP och hur IBM försöker att även kroka in i tekniker som inte ligger i deras egna portfölj (även om det givetvis är att föredra(tm)).

Mer detaljerad info om bl.a. TM1 och Cognos Express och även kanske lite info om nästa version av Cognos, version 9 eller om de kanske t.o.m. kallar den 10 om de vill ha samma version som en del andra produkter. Då har de även hela produktfamiljen under samma version (istället för som nu där t.ex. TM1 är på version 9.5). Ingengören inom mig ler belåtet åt detta.

Arrivederci!

/Johan