Broviken går in som strategisk ägarpartner i Attollo och dess helägda dotterbolag Capmill. Attollo är en ledande IT-konsult i Sverige inom området Business Intelligence (BI) och Analytics. Broviken blir en betydande aktieägare i Attollo och kommer tillsammans med bolaget och befintliga ägare arbeta för att vidareutveckla verksamheten. Länk till pressrelease.