Attollo har erhållit ett tillväxtcertifikat från UC. En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån UC:s tillväxtmodell där bland annat nedan parametrar tas i beaktning:

  • Omsättning senaste två åren
  • Tillväxt
  • EBITDA-marginal
  • Soliditet
  • Antal anställda

Jättekul tycker vi och ett bra kvitto på att vi tar marknadsandelar och därmed blir ännu mer relevanta för både nya kunder och nya rekryteringar.