Vi kan stolt meddela att vi erhållit den åtråvärda Azure-specialiseringen ”Advanced Specialization: Analytics on Microsoft Azure”.

Efter hårt slit från många Attollo-kollegor som både kompetensutvecklat och certifierat sig inom Azure, såväl som jobbat i både PoC-projekt och skarpa kundprojekt så kunde vi som en tidig julklapp genomföra en lyckad extern granskning med tredjepartsorganet ISSI (Information Security Systems International).

När marknaden för Analytics-lösningar i molnet har ökat har Microsoft eftersökt ett sätt att särskilja partners som uppvisat dokumenterade erfarenheter inom området. Svaret har varit konceptet med avancerade specialiseringar inom ett flertal områden. För oss på Attollo kändes valet att gå mot Analytics-specialiseringen självklart.

Granskningen är uppdelat på två delar, där den ena är generisk för alla specialiseringar och fokuserar på att kunna uppvisa dokumenterade och repeterbara rutiner och processer, till exempel inom kravarbete och DevOps. Den andra delen djupdyker i Microsofts Analytics-tjänster i Azure, och kräver dokumenterade projekt som använder moderna tjänster så som Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory och Azure Data Lake Storage Gen 2.

”Vi är glada över att ha erhållit den eftersträvansvärda Azure-specialiseringen ”Advanced Specialization: Analytics on Microsoft Azure”. Detta var en riktig Attollo-teaminsats och representerar ytterligare en milstolpe och erkännande för Attollo som en pålitlig specialistpartner i vårt fortsatta samarbete med Microsoft. Denna vår senaste prestation bevisar vår omfattande erfarenhet och våra framgångar med att utvärdera, designa, bygga, hantera och utveckla Analytics-lösningar på Azure för våra kunder”, säger Jonas Boström, VD på Attollo.”

”Attollo has expertise in delivering efficient data warehouse solutions and high usability reporting and analysis implementations to ensure its clients’ operational benefit. Attollo strives to provide continuous improvement of its services, specifically being focused on simplicity for the end-users, attractive visualizations, and greatly enhanced performance. There is a good applied practice of using a repeatable methodology to discover customers’ requirements, as well as for designing analytics solutions.”

(ISSI Final Report Attollo Advanced Specialization: Analytics on Azure)