Vissa utmaningar kräver väldigt speciell kompetens. Monitor ERP System i Hudiksvall stod inför en enorm teknisk utmaning i samband med att de skulle byta databasplattform i den kommande versionen av sitt affärssystem. Att byta databasplattform är ingenting man gör i en handvändning – det kräver mycket tanke, stora arkitekturella omställningar och framförallt: djup teknisk kompetens kring hur den nya databasmotorn fungerar. Då antalet SQL Server-experter i Sverige är förhållandevis begränsat var Monitor osäkra på hur de skulle hitta en teknisk partner som kunde dels utbilda deras arkitekter och driftspecialister, och dels utbilda deras utvecklargrupp.

Monitor tog kontakt med Alexander efter att ha sett ett av hans föredrag på en konferens, och efter en kort diskussion kom man överens om att Alexander skulle hålla en endags djup teknisk workshop på plats i Hudiksvall. Det blev en dag med extremt högt tempo och väldigt många intressanta frågeställningar och diskussioner. Dessvärre tog COVID-19 fart på allvar och det var inte möjligt att fortsätta med ytterligare utbildningar under en period.

Med COVID-19 på nedgång togs en ny kontakt och i slutet av mars 2022 åkte Alexander åter till Hudiksvall, den här gången för att köra en utökad workshop för samtliga utvecklare på Monitor. Målet var att ge dem en bra grund i hur SQL Servers frågemotor fungerar, hur de på bästa sätt kunde justera sin kodbas för att passa SQL Server, samt felsöka och optimera ett antal fall av undermålig prestanda. Det blev två mycket intensiva dagar med lärande, funderingar, insikter och aha-upplevelser. Monitor har fått en djupare insikt i hur SQL Server fungerar ”under locket” och står nu ännu bättre rustade för att leverera en strålande ny version till sina kunder.