IBM Vision är en konferens fullspäckad med föreläsningar, workshop och design labs inom området business analytics. Det är även ett utmärkt tillfälle att nätverka med experter från IBM och business partners!