En inte helt ovanlig fråga inom förvaltningar av beslutsstödslösningar (och förmodligen förvaltningar i allmänhet) är – används verktygen och vad tycker användarna?
Den andra frågan kräver lite djupare analys för att fullt ut besvaras även om man med ”ett öra mot rälsen” ofta kan uppfatta generella åsikter om vad som fungerar bra respektive mindre bra.
Varför vill man då veta om verktygen används? Ja, det kan ju finnas flera bevekelsegrunder utöver att man faktiskt vill att så många som möjligt ska ta del av de utsökta rapporterna, den skräddarsydda portalen enligt den grafiska profilen och inte minst de enorma mängder data som gjorts tillgänglig för analys. Ett par exempel:

  • Motsvarar antalet användare den mängd och typ av licenser jag köpt?
  • Används de nya rapporterna nu efter den senaste tidens utbildning?
  • Har vi användare som inte loggat in på länge och kanske slutat?

Ofta har mjukvarutillverkarna inbyggda funktioner för att hjälpa till med sådana här frågor. I t.ex. fallet med IBM Cognos så finns det en audit-databas och även ett rapportpaket som man får med. De lämnar dock ofta en del övrigt att önska för att verkligen få fram det man vill som vi på Attollo t.ex. gjort i vårt rapportpaket för audit.
Det är dock inte allt som går att följa upp på det här enkla och inbyggda sättet. T.ex. om man har förkörda rapporter så loggas inte dessa som exekverade av Cognos då de inte går vägen via paketet utan Cognos bara presenterar den sparade rapporten som en bild. Har man då användare som enbart konsumerar de förkörda månadsrapporterna så riskerar man att missa dessa personer.
Likaså är det lite komplicerat att följa upp användningen av Cognos Planning via audit-paketet då den inte loggar det på samma klara sätt som att man kör en rapport.
Ett sätt att komma runt det här är att gå via de loggfiler som webbservern hela tiden spottar ur sig. Det blir dock en hel del data; en kunds loggfiler är 1.2 GB för ett kvartal. Man behöver således ett bra verktyg för att analysera filerna för att inte behöva slita sitt hår i onödan.
När jag fick den här frågan började jag experimentera med verktyget WinGrep. Alla som arbetat i Unix/Linux-system borde känna igen verktyget som används för att söka ut textsträngar och även stödjer regular expressions. Det stod dock ganska fort klart att det här inte riktigt passar in i det man vill uppnå då det handlar om att räkna antalet förekomster och gruppera det på ett lättförståeligt sätt.
Jag hittade istället Log Parsersom är ett litet verktyg från Microsoft. Med det här verktyget kan man skriva SQL mot loggfiler och det ger då helt andra möjligheter att gruppera och sortera. Verktyget klarar en mängd typer av filer men om vi håller oss till fallet med IIS-loggar så använder den headern i filen och behandlar den tabbseparerade filen som olika kolumner på samma sätt som i en tabell i en databas. Fantastiskt trevligt verktyg! Här är två små exempel jag använde för att få fram vilka som kört mina förkörda rapporter och antalet gånger. Exempel två går lite mer på djupet och tar fram tidpunkterna för när de faktiskt körde dem.
— Log Parser script. Number of executions per user of saved reports
SELECT       cs-username AS User,
 COUNT(*) AS Hits
INTO Executions_saved_report_output.csv
FROM ex1305*.log
WHERE cs-uri-query LIKE ’%Förkörda rapporter%’
GROUP BY User ORDER BY User ASC
User                                    Hits

INTERNTanpu                3

INTERNTgaho                1

INTERNTjoly                  4
— Log Parser script. Executions of saved reports by user and time
SELECT       cs-username AS User,
date AS Date,
TO_LOCALTIME(time) as Time
INTO Executions_saved_report_output_with timestamp.csv
FROM ex1305*.log
WHERE cs-uri-query LIKE ’%Förkörda rapporter%’
GROUP BY User, Date, Time ORDER BY User, Date ASC
User                                    Date              Time

INTERNTanpu                2013-05-01   10:07:16

INTERNTanpu                2013-05-05   11:00:01

INTERNTanpu                2013-05-25   15:46:52

INTERNTgaho                2013-05-13   08:10:37

INTERNTjoly                  2013-05-02   09:10:55

INTERNTjoly                  2013-05-03   10:01:27

INTERNTjoly                  2013-05-15   12:10:19

INTERNTjoly                  2013-05-20   11:31:07