Attollo har under många år har ett paket med standardrapporter som vi erbjudit våra kunder för att dra nytta av den information som finns i Cognos systeminterna databas (audit och content store). Så länge man aktiverat audit i plattformen, så lagrar Cognos en del nyttig information som kan användas för att ser hur olika rapporter i ens BI-plattform nyttjas (eller inte nyttjas), och man får också en bra bild över ur aktiva eller inaktiva olika användare är inom ens organisation. Attollo tog under hösten 2012 fram en helt ny paketering av vår ”Cognos BI Audit”, och vi valde då att bygga den nya analys- och uppföljningslösningen i Active Reports. Orsaken till detta är bl.a. att det i regel finns mer analys man vill göra, än att dra ut all information till en fast rapport. Man vill allt som oftast titta på informationen på flera olika sätt.
I och med denna nya paketeringen erbjuder Attollo Cognos BI-kunder följande:
·         En lättanvänd effektiv lösning för som är standardiserad på Cognos Content Store, och som är enkel att installera och att komma igång med.
·         Enkelt kunna följa nyttjandet av rapporter och analyser i Cognos-plattformen och därigenom dra slutsatser kring vilket typ av rapporttillämpningar som faller väl ut och även sådana som faller mindre väl ut. I förlängningen kan detta ge underlag till:
o   Extra utbildningsinsatser för att öka användandet av specifika rapporter
o   Underlag för att konstatera fel eller buggar i specifika rapporter, i den mån detta inte återrapporteras direkt av användarna
o   Underlag för att konstatera att man inte lyckas med att skapa rapport som är tillräckligt användarvänlig eller tillräckligt intressant
o   Vilken typ av design och utformning som är mer lyckad eller mindre lyckad för olika användarkategorier
·         Med denna lösning skall man mycket snabbt kunna konstatera vilka rapporter som används mycket sällan eller inte alls.
·         Man skall också snabbt kunna se vem som använde rapporten senast och när detta skedde. På så sätt kan man lättare konstatera vem man skall kontakta för att se om den aktuella rapporten eventuellt kan arkiveras eller tas bort. I förlängningen bidrar detta till att minimera antalet förvaltningsobjekt i BI-plattformen (lägre förvaltningskostnader), men också förenkla för användarna som har enklare att hitta de rapporter som verkligen skall användas.
·         Man skall enkelt kunna se hur aktiva eller inaktiva olika användare är i BI-plattformen. Detta bidrar till att bl.a. identifiera följande:
o   Användare som är i behov av utbildning
o   Användare som ej längre skall uppta en licens (bibehålla licenskostnader då ny användare kan nytta den aktuella licensen istället, eller minska licenskostnader om man behöver färre licenser)
o   Identifiera användare som borde nytta vissa rapporter men av någon anledning inte gör detta (exempelvis saknar information om att rapporterna finns)