Det är datumet då SQL Server 2012 skall presenteras.
Läs mer!