Attollo vill bli fler inom TM1!

 Se annons på LinkedIn, jobbeskrivning enligt nedan!

I Attollos verksamhetsstyrningsteam arbetar nio personer med att hjälpa våra kunder att utveckla och förvalta sina planerings- och prognostiseringslösningar. Vi arbetar med TM1, som är ett kraftfullt och flexibelt verktyg baserat på kubteknik som marknadsförs av IBM. Eftersom vi har hög efterfrågan på våra tjänster behöver vi förstärkning i vårt team.
Vi söker både seniora och juniora förmågor. Grundkravet är ett genuint teknikintresse samt baskunskap om ekonomiska termer och begrepp. Vi ser också gärna en grundläggande kompetens inom SQL, ETL, OLAP och relationsdatabaser samt TM1. Akademisk utbildning exempelvis civilingenjör, ekonom eller systemvetare är ett krav. Eftersom Attollo är ett litet företag med familjär stämning lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper såsom hjälpsamhet, initiativförmåga och engagemang samt hög samarbetsförmåga.
Vi har en lönemodell som skiljer sig från branschstandard då vi tillämpar individuell lönesättning där andelen fast lön är hög och bonusutbetalningar sker årsvis baserat på hela företagets resultat. Vi arbetar för jämställdhet och vår målsättning är att ha en jämn könsfördelning.
Ansvarig för rekryteringen är Maria Strand Enkullen, teamledare Verksamhetsstyrning på Attollo, maria.strand-enkullen@attollo.se.