Även Analysis Services för en rad uppgraderingar i SQL Server 2016. Framförallt är det tabulärformatet som får sig en rejäl skjuts till att närma sig det klassiska multidimensionella (OLAP).

  • Med ”BI-directional Cross Filtering” löser man det befintliga begränsningen med många-till-många-relationer i dagens tabulärkub. I 2016 ställer man in om bara den ena tabellen i relationen ska användas för filtrering, eller om båda tabellerna filtrerar varandra.

  • Vidare har DAX-språket utvidgats med 50+ nya DAX-formler. Något som också är nytt här är att det går att lämna kommentarer direkt i DAX-koden, precis som i vanlig T-SQL, vilket avsevärt underlättar förvaltningen av mätvärden och funktioner.

  • En annan funktionalitet som tabulärkuberna ärver från OLAP är ”Translations”. I SQL 2012/14 har detta lösts av utvecklarna via BIDS Helper, men finns nu alltså detta integrerat. 

  • Rent prestandamässigt blir tabulärkuben ca 30 gånger snabbare i Direct Query-läge, och i och med att kubens tabeller nu processas parallellt, optimerar man även processtiden avsevärt.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?