Nyheter från EBA kring rapportering av Basel III och resolution (MREL)

Vi på Attollo har tidigare rapporterat om rapportering av resolution och de nya minimikraven för nedskrivningsbara skulder (MREL). Nu har EBA publicerat den nya kommande versionen taxonomin 2.8 för Basel III/CRD IV, och då har man lagt till ett nytt rapporteringsområde för ”Resolution Report”, vilket är MREL.

Vi tycker att det är väldigt bra att det är fastställt att det är XBRL som gäller som format samt att blir en del av ramverket för Basel III och inte en separat rapportering med egen taxonomi.

MREL för 10 institut

De tio institut i Sverige som direkt pekats ut som rapporteringspliktiga skall lämna sin första MREL-rapportering till Finansinspektionen den 11 augusti 2018 avseende Q2. Senare kommer taxonomi version 2.8 börja gälla från den Q4 2018 för hela Basel III-ramverket.

Vi och vårt systerbolag Capmill arbetar med flera av de institut som är rapporteringsskyldiga.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er.

Mer information om MREL

EBA – Reporting framework 2.8

Finansinspektionen – Rapportering som gäller minimikrav på nedskrivningsbara skulder

Nya rapporteringskrav MREL för banker

MREL

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?