Under vår vistelse på PASS pratade man mycket om att tillgängliggöra beslutsstöd för användare oavett var de finner sig och vilken enhet de använder. Användare runt om i organisationerna vill ha möjlighet att använda mobiltelefon, ipad (eller annan tablet) och sin vanliga dator för att genomföra sina arbetsuppgifter men de vill inte behöva lära sig speciella program eller tillvägagångssätt för att växla mellan de olika enheterna.

Ett av Microsofts ”löften” var att hela deras webbaserade del av BI-plattformen under nästa år vara kompatibelt med de allra flesta förekommande webbläsare. Detta innebär självklart att man då kan ge bättre stöd för t ex iphone- och ipads.

Som ett första steg i den här riktningen kan nämnas att man i den senaste kummulativa uppdateringen av Sharepoint har jobbat med att förbättra Performance Point för de användare som ansluter med en ipad.

Här kan du läsa mer om uppdateringen: http://support.microsoft.com/kb/2596505

Jag är övertygad om att vi kommer se mer av den här typen av ”fixar” under kommande månaderna!