På Dagens seminarium som handlade om
”Power to the Business Analyst: Self-Service Microsoft BI” pratade Peter Myers bland annat om Vad är Self-Service BI (SSBI)? Är det när man låter användarna koppla en Pivottabell mot en befintlig datakälla där användaren får vrida och vända på informationen som finns lagrad där? Eller är det när användarna tillåts att koppla in en egen datakälla mot en befintlig datakälla  för att på då sätt skapa sin egen datamodell för att kunna vrida på informationen  från båda källorna i ett verktyg?

Det ena utesluter givetvis inte det andra när man pratar om SSBI men för att få en tydligare bild om vad begreppet SSBI egentligen är menar Myers på att målet med SSBI är att ge analytikern (användaren) möjligheten att utforma, anpassa och underhålla sin egen BI-lösning.

SSBI kommer inte vara en lösning som ersätter traditionell BI utveckling utan SSBI skall vara en kombination mellan de två (BI som tillhandahålls av IT och BI som SSBI-användaren skapar själv) som i slutändan gör att organisationen blir mer flexibel och kommer därför kunna samla och analysera ny information snabbare.

Vilka är då användarna som skall använda SSBI? Det finns ingen klar gräns på vilka dessa användare är, men om organisationen skulle delas upp i tre olika BI-roller kan man säga att dessa BI-rollerna kommer att finnas:
IT tekniker: Personal som tillhör en IT-avdelning och utvecklar eller administrerar BI lösningar för organisationen. Detta kan vara databas administratörer, utvecklare eller Bi utvecklare med hög teknisk/verktygskompetens
Analytiker: Icke IT-personal som kan skapa och underhålla sina egna SSBI lösningar. Exempel på dessa är personer som är flitiga Excelanvändare som ex. använder Vlookup. Det är ju faktiskt i sig en SSBI lösning.
Användare: Denna grupp behöver ha BI lösningarna lättillgängliga för att kunna konsumera BI på ett sätt som passar just användaren. Användarna här kan vara beslutsfattare och vanliga användare som inte har ett behov av att förädla, förfina, komplettera modellen med ytterligare information.

Sammanfattningsvis:
SSBI är alltså ingenting som ersätter traditionell BI utan är ett nödvändigt komplement för att matcha de ökade kraven på flexibilitet och time to market. Att vänta tre månader på att en ny kolumn skall läggas till i ex. en befintlig rapport funkar inte, allra helst när behovet av extra kolumnen endast finns inför ett möte, under en säljkampanj eller liknande. En ökad kommunikation mellan IT och SSBI-användarna kommer vara nyckeln för att uppnå högre flexibilitet, bättre TTM, bättre träffbild krav-leverans.