Microsoft har i dagarna släppt en ny förhandsvisning av ny funktionalitet i Power BI Desktop, nedan visar vi några exempel på vilka dessa är.
Skapa ny kolumn genom att skriva exempel. Har du t.ex. en kolumn med förnamn (Judy) och en kolumn med efternamn (Crawford) och en kolumn med anställningsår (2009) kan man skapa en ny kolumn genom att skriva meningen ”Judy Crawford anställdes 2009” i den nya kolumnen. Power BI uppfattar vad du vill se i din nya kolumn och genomför ändringen på samtliga rader. Denna nya funktion gör att det nu går väldigt fort att skapa upp de kolumner man behöver. I exemplet nedan har vi kombinerat data från fem kolumner genom att skriva meningen på första raden i kolumnen Combined. Resterande rader fylls i automatiskt och uttrycket för kolumnen sköter Power BI.
För att skapa kolumner från exempel trycker man på knappen som är understruken i bilden nedan i Query Editor. 
En annan ny funktion som förenklar utvecklingen av rapporter är möjligheten att skapa nya mätvärden utan att skriva DAX-uttryck. Funktionen heter Quick measures. Låt Power BI skapa dina mätvärden. I exemplet nedan har vi läst in Belopp och skapat genomsnittligt Belopp per månad utifrån mätvärdet genom att högerklicka på värdet och välja Quick measures – Average per category och valt kategorin Date – Month. 
Det finns i dagsläget 19 färdiga beräkningar att använda och detta kommer Microsoft utöka efter hand.