SQL Server 2016 Community Technology Preview (CTP) 2 finns nu tillgänglig. Där finns online Virtual Labs, där man redan nu kan prova på några nya features i SQL Server 2016.
Tyvärr finns inte så mycket kul för oss som gillar BI ännu i denna CTP 2. Men det verkar som att Microsoft satsar en hel del på BI och på att föra BI än närmare de som faktiskt analyserar och konsumerar data i nästa version av SQL server.
Uppdateringar i Analysis Services (både tabular och multidimensional) samt en efterlängtad modernisering av Reporting Services utlovas.

Här finns mer att läsa om nyheterna i SQL Server 2016:

SQL Server 2016 Release Notes

Nyheter i databasen SQL Server 2016

– Nyheter i Analysis Services 

– Nyheter i Reporting Services 

– Nyheter i Integration Services 

– Jen Underwood om nyheterna i SQL Server 2016

Satsningar på hybrid BI och mobilitetslösningar görs också. Och om du inte vill vänta till SQL Server 2016 så bjuder Microsoft redan nu på lite nyheter för oss som gillar business intelligence.

Power BI designer finns tillgängligt för nedladdning.
Power BI är ett gratis visualiserings- och rapporteringsverktyg där man i desktops på ett visuellt sätt utforskar, publicerar och delar interaktiva rapporter.
http://powerbi.microsoft.com/

Och för de lyckliga som har Enterprise edition av SQL Server finns nu Datazen. Microsoft förvärvade Datazen i april 2015 och nu finns denna mobila BI app tillgänglig och redo att leverera organisationens data mobilt och säkert inom organisationen.