Som vi skrev förra veckan så släpptes en ny uppdatering av Power BI tidigare i månaden. En annan ny visualisering som var med i uppdateringen var matristabellen som fått ett rejält uppsving. Jämfört med utseendet på den gamla tabellen får det nu plats mycket mer data på samma yta i din rapport. Det går nu dessutom att drilla sig nedåt i hierarkin genom att i detta exempel trycka på den stat man vill se mer på. Bilden nedan visar hur den förra versionen av tabellen visade data i hierarki  Customer.State – Product.Subcategory – Product.Pruduct:
Bilden nedan visar samma data i den nya visualiseringen, som ni ser får vi ut samma data på mycket 
mindre yta eftersom nivåerna i hierarkin läggs under i stället för efter varandra som tidigare. Hur mycket nivåerna ska indenteras kan man nu också ställa in så det blir lättläsligt.


Det går nu även att välja flera rader i tabellen för att göra ännu fler analyser. I bilden nedan är vissa rader markerade i tabellen vilket reflekteras i de andra visualiseringarna i rapporten.