Microsoft har nyligen bekräftat att Power BI nu även kommer som en komplett On-Premiselösning för de företag som inte, på ett eller annat sätt, har möjlighet att analysera sin data i molnet.
Med Power BI Server kan företag och organisationer skapa och dela med sig rapporter och analyser precis som den befintliga molnbaserade PowerBI Pro-tjänsten. Men nu kan man alltså snart även välja att ha själva portalen lokalt i sitt egna nätverk. För varför ska man hindras från att ta del av ett modernt analysgränssnitt och på så sätt kunna göra träffsäkra insikter bara för att man har djupt förankrade nätverkssäkerhetspolicys att ta hänsyn till?

SSRS Native-portalens roadmap är dock fortfarande intakt,  Microsoft arbetar fortfarande mot att PowerBI-rapporter ska kunna köras direkt i SSRS-portalen.

Läs mer om Power BI Server här:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/report-server/

Och här finner ni mer information om nya Power BI Premium, som riktar sig mot storföretag med flera olika typer av användare. Med Premium kan man licensplanera bättre och tilldela PowerBI-licenser beroende på om man är consumer eller contributer.
https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-accelerates-modern-bi-adoption-with-power-bi-premium/