• Det har skett en del ändringar för att snabba upp Excelpluginet och det kan hantera mycket större datamängder.
  • Datakomprimering (som standard är det påslaget på nya entiteter, man kan slå på det på befintliga entiteter också) Dock är det row compression och inte page compression som används.
  • IIS Dynamic Content Compression används för att minska nätverkstrafiken. Istället ökar CPU användandet.
  • Man kan skapa egna index med ett eller flera attribut samt unika om man vill. I dagsläget skapar MDS redan en del egna index, speciellt om man använder sig utav domänbaserad attribut.
  • Ställa in loggning enklare per modell (antal dagar loggen ska sparas)
  • Två agentjob finns, ett för att rensa transaktionslogg, valideringsproblem, stagebatchar  – och ett jobb för index underhåll.
  • Ändra visningsnamn för Namn & Kod kolumnerna.
  • Skapa affärsregler med t-sql och SPs
  • Man kan ha flera Superusers, tidigare har man kunnat ha en i taget och varit tvungen att använda en SP för att byta.
  • Uppdaterat gränssnitt som ska fungera bättre i flera webbläsare – dock lever silverlight kvar i utforskaren.
  • + mycket mer.

Några nyttiga länkar:
Allmänt om nyheter:
Microsoft egna – https://docs.microsoft.com/en-us/sql/master-data-services/what-s-new-in-master-data-services-mds

https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4711/whats-new-in-master-data-services-mds-2016–part-1/
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4715/whats-new-in-master-data-services-mds-2016–part-2/
http://radacad.com/whats-new-in-mds-of-sql-server-2016

Komprimering:
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4278/using-data-compression-in-master-data-services-2016/

Sist men inte minst en tabell med lite hastighetsskillnader mellan MDS 2014 och MDS 2016 pre-release (RTM versionen är snabbare)
The tests were run on an Azure GS3 Virtual Machine (8 cores, 112 GB memory, 1 TB premium storage). The test data consists of a model with 7 entities and 2 versions. The largest entity contains 7 million members per version and 18 attributes, 6 of which are domain-based.

MDS 2014 SP1
MDS 2016 (pre)
Operation
Time
Time
Versus MDS 2014
Copy version
1:01:25.0
0:29:17.0
210%
Metadata operations
Get model details
0:00:02.9
0:00:00.6
483%
Create entity with 7 attributes
0:00:03.3
0:00:01.2
275%
Create entity with 200 attributes
0:01:02.2
0:00:02.1
2,96%
Master data operations (using Excel add-in)
Load 1,000 members (using filter)
0:00:01.1
0:00:00.5
220%
Load 50,000 members (using filter)
0:00:11.7
0:00:06.5
180%
Create 1,000 members
0:00:05.2
0:00:03.0
173%
Create 50,000 members
0:03:49.9
0:02:07.1
180%
Update 1,000 members
0:00:05.9
0:00:03.5
169%
Update 50,000 members
0:03:45.1
0:02:21.0
160%
Delete 1,000 members
0:00:02.7
0:00:00.6
450%
Model deployment operations
Create Package
N/A (30+ hours)
0:35:19.0
Deploy Package (Update)
N/A
5:12:40.0
Deploy Package (Clone)
N/A
4:19:02.0

MDS 2014 could not complete the model deployment tests because the data set was too large for it to handle. The Create Package operation did not complete after running for more than 30 hours.

Tabell hämtad från http://sqlblog.com/blogs/mds_team/archive/2016/04/15/master-data-services-2016-performance-enhancements.aspx