Ett av Attollos interna mål under 2011-2012 är att alla nyanställda ska tilldelas en mentor i företaget. Denna vecka började Jenny på Attollo och jag fick äran att bli hennes mentor. En mentor ska fungera som ett stöd och en vägvisare under den nyanställdes första tid i företaget och ett bollplank när den nyanställde blivit mer bekväm i konsultrollen. En mentor är också med på utvecklingssamtalet för att kunna ge värdefull input till kompentensutvecklingsplanen.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?