Kunskap

MISSA INTE!

2019-09-24T10:15:13+01:00

Webinar: Upptäck Advanced Analytics i ditt standardverktyg för Business Intelligence

Missa inte vårt webinar den 21/10 kl 14.00 - 15.00!

Flera verktygsleverantörer inom Business Intelligence har det senaste året introducerat inbygga möjligheter kring Advanced Analytics. Attollo har sedan lång tid tillbaka valt att fokusera mest på de två verktygsleverantörerna Microsoft och IBM.

Med detta webinar vill Attollo visa hur den nya funktionaliteten fungerar, med data som hör hemma i bank- och finansbranschen.

INSPELADE WEBINAR

LADDA NER VÅR UPPHANDLINGSGUIDE

UPPHANDLINGSGUIDEN FÖR BUDGETSYSTEM

Vilket värde kan rätt systemstöd tillföra verksamheten?

Denna guide belyser fördelarna med att använda en specialanpassad mjukvarulösning för planering och budgetering.

Ladda ner guiden