Kunskap

INSPELADE WEBINAR

2019-03-13T13:30:32+01:00

Webinar: AI – Framtidens beslutsstöd

Vi får hjälp av AI inom allt fler områden. Nu kommer AI även inom beslutsstöd. Som användare får vi nu hjälp med att välja rätt typ av analys och att navigera i systemet.

LADDA NER VÅR UPPHANDLINGSGUIDE

UPPHANDLINGSGUIDEN FÖR BUDGETSYSTEM

Vilket värde kan rätt systemstöd tillföra verksamheten?

Denna guide belyser fördelarna med att använda en specialanpassad mjukvarulösning för planering och budgetering.

Ladda ner guiden